Kritéria pro přijetí na období září 2018/ červen 2019

01.03.2018

Kritéria pro přijetí do mikrojeslí na období září 2018 - červen 2019:

1. Trvalý pobyt v obci Všestary (3 body) nebo trvalý pobyt mimo obec Všestary (1 bod)

2. Věková skupina:

rok narození 2018 (1 bod)

rok narození 2017 (3 body)

rok narození 2016 (3 body)

rok narození 2015 (2 body)

3. Dítě, které již navštěvovalo zařízení předešlé období (3 body)

4. Dítě osoby zaměstnané v mikrojeslích Všesličky (5 bodů)

Na základě získaných bodů bude sestaven pořadník přijatých/nepřijatých dětí, a na jeho základě bude nabídnuto případně uvolněné místo.

O přijetí, resp. nepřijetí, bude rozhodovat manažer projektu, jakož to i o rozhodnutích v případě získání stejného množství bodů většího počtu dětí.

Více informací na vseslicky@gmail.com.