O NÁS


Provozovatelem a zřizovatelem Mikrojeslí Všesličky je Obec Všestary, která je zároveň příjemcem dotace ze strany MPSV.

Projekt je provozován s finanční účastí 

Evropské unie, resp. ESF Operačního programu Zaměstnanost v rámci Výzvy č. 126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR a Výzvy č. 069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR.

NÁŠ TÝM


MANAŽERKA PROJEKTU

Koordinátorkou projektu je Mgr. Michaela Chládková, která zároveň iniciovala vznik mikrojeslí ve Všestarech. K zájmu o vzdělávání ji přivedla její dvouletá dcera Amálka a když se dozvěděla o podpoře vzniku mikrojeslí ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, rozhodla se, že to stojí za zkoušku. 

Ačkoliv má právní vzdělání zajímá ji alternativní pedagogika, ale i vzdělávání dospělých, jóga a divadlo. 

Realizace projektu mikrojeslí je pro ní velkou výzvou a je ráda, že Všesličky pomáhají maminkám skloubit rodinný a pracovní život. 

V rámci projektu se stará o administrativu a chod Všesliček, ale také o styk s veřejností a propagaci. 


PEČUJÍCÍ OSOBY alias "tety"

První teta v mikrojeslích je teta Tereza Jandíková, vystudovala technicko administrativně správní školu. Má 2 děti, 8 letou dceru a 6 letého syna. S dětmi velmi ráda kreativně tvoří, jezdí s nimi na kole a chodí na procházky. Práce s dětmi ji velmi naplňuje a věří, že jim má co nabídnout a naučit. Její záliby a koníčky jsou starost o zahradu a práce na ní. Po absolvování kurzu Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky se věnuje dětem, které navštěvují naše mikrojesle.


Další tetou je Jiřina Chládková. 


Třetí a zároveň zastupující pečující osoba se jmenuje Veronika Hodycová a má dvouletou dcerku Gábinku, se kterou tráví spoustu času. Vystudovala v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UHK vzdělávací program Vychovatel. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině na ZŠ v Předměřicích nad Labem. Práce s dětmi ji baví, protože je různorodá a nestereotypní. Ve volném čase se ráda dále vzdělává, chodí plavat, s dcerkou chodí na pravidelné procházky a hraje různé kreativní a naučné hry.