O NÁS


Provozovatelem a zřizovatelem Mikrojeslí Všesličky je Obec Všestary, která je zároveň příjemcem dotace ze strany MPSV.

Projekt je provozován s finanční účastí 

Evropské unie, resp. ESF Operačního programu Zaměstnanost v rámci Výzvy č. 126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR.

NÁŠ TÝM


KOORDINÁTORKA  A MANAŽERKA PROJEKTU

Koordinátorkou projektu je Mgr. Michaela Chládková, která zároveň iniciovala vznik mikrojeslí ve Všestarech. K zájmu o vzdělávání ji přivedla její dvouletá dcera Amálka a když se dozvěděla o podpoře vzniku mikrojeslí ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, rozhodla se, že to stojí za zkoušku. 

Ačkoliv má právní vzdělání zajímá ji alternativní pedagogika, ale i vzdělávání dospělých, jóga a divadlo. 

Realizace projektu mikrojeslí je pro ní velkou výzvou a je ráda, že Všesličky pomáhají maminkám skloubit rodinný a pracovní život. 

V rámci projektu se stará o administrativu a chod Všesliček, ale také o styk s veřejností a propagaci. 


PEČUJÍCÍ OSOBY alias "tety"

Tereza JandíkováJiřina Chládková 


Třetí a zároveň zastupující pečující osoba se jmenuje Veronika Hodycová a má dvouletou dcerku Gábinku, se kterou tráví spoustu času. Vystudovala v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UHK vzdělávací program Vychovatel. Pracovala jako vychovatelka ve školní družině na ZŠ v Předměřicích nad Labem. Práce s dětmi ji baví, protože je různorodá a nestereotypní. Ve volném čase se ráda dále vzdělává, chodí plavat, s dcerkou chodí na pravidelné procházky a hraje různé kreativní a naučné hry.