DENNÍ HARMONOGRAM

OTEVÍRACÍ DOBA

7:30-16:30

pondělí až pátek vč. letních prázdnin

Příchod dětí do školky a příp. svačinka

7:30 - 8:00

Ranní kruh

8:00 - 8:30

Řízené činnosti dětí

8:30 - 9:00

Dopolední svačinka

9:00 - 9:30

Pobyt venku na zahradě nebo v tělocvičně

9:30 - 11:15

Oběd, příp. odchod/příchod dětí

11:30 - 12:30

Odpočinek

12:30 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Spontánní činnosti dětí

14:30 - 16:00

Odchod dětí, spontánní hraní

16:00 - 16:30